Babasaheb Ambedkar Marathwada Univercity Aurangabad affilated Mitra Sadhana Shikshan Prasarak Mandal Sanchlit

  Rajarshi Shahu Art’s, Commerce And Science Collage Pathri 

      Tq:Phulambri, Dist: Aurangabad.              

                                                                                        

         Our Inspiration       

 Late.Principal Dr.Gangadharrao Y. Pathrikar

 
 
                           Management Committee
                                                                          President:                     Mr.Dwarkadas Pathrikar
                                                                          Vice President:            Mr. Rajendra Pathrikar 
                                                                           Secretory:                    Mrs.Ushatai Pathrikar
                                                                           Treasurer:                     Dr. Rashmi Dwarkadas Pathrikar
                                                                           Joint Secretory:          Shri. Varun Dwarkadas Pathrikar
                                                                           Member:                       Shri. Chaburao Shankarao Jadhav
                                                                           Member:                       Dr. Anupama Dwarkadas Pathrika
                                                                          Member:                       Dr. Anil Rangnathrao Wagh
                                                                           Member:                       Shri. Sham Gangaprasad Mishra
                                                                          Member:                       Saw. Varsha Rajendra Pathrikar
                                                                          Member:                       Saw. Kalyani Dwarkadas Pathrikar